petitie: Red de enige 2 (ervaren) Soester Hussen

Wilt u mij ondersteunen in het draaiende houden van mijn broodnodige goedbetaalde hobby.Mijn sinds 2010 goedlopende uitlaatservice, waaraan zoveel behoefte is in Soest. Ik pleit voor een vergunning naar draagkracht voor bij KVK ingeschreven, ervaren Soester Hussen (2 slechts) voor wandelen met minimaal 8  - 10 honden per roedelwandeling.
Teken mijn petitie (helaas wat door hun systeem verknipte niet meer te corrigeren tekst en vandaar hieronder een uitgebreidere uitleg).
 
Na het verdwijnen van één Soester collega maart 2019 en de dagopvang aan de Birkstraat, worden wij, enige 2 Hus'en van Soest overstelpt met aanvragen.
Wij voorzien dus in een enorme behoefte. Maar al te vaak krijg ik aanvragen uit de regio zelfs.
 
Juist op dit moment handhaaft de Gemeente Soest haar 'jarenlange' vrij onzichtbare regel uit de APV: wandelen met max 5 honden per persoon bedrijfsmatig in de Lange Duinen. Na een jarenlang gedoogbeleid, waardoor vele gebruikers van de Lange Duinen deze regel tot voor kort niet kenden. (Want 'onzichtbaar', namelijk nooit vermeld op hun borden in het hondenlosloopgebied, alleen vermeld in de APV, die u toch ook letterlijk uit uw hoofd kent, toch?!).
Handhaving nu: niet als reactie op klachten over Hus'en, (de wethouder beaamt dat die nooit over ons binnengekomen zijn), maar, omdat er 's nachts en in de weekenden zoveel overlast in de Duinen is, volgens omwonenden. Wij Hus'en lopen dan overigens nooit.
Het lijkt mij effectiever als de Gemeente haar boa's juist op die tijden in gaat zetten in plaats van ze door de week rond te laten crossen per jeep, hetgeen in mijn ogen de rust en natuur ook meer schaadt dan goed doet.
Er lopen slechts enkele 'foute Hus'en' in de Duinen die hun roedels niet onder appèl hebben of zwart werken. Wij Hus'en doen eigenlijk heel goed gratis werk voor de Gemeente Soest.
Want "hoe meer wandelaars er in het duingebied lopen, des te minder onderhoud de Gemeente Soest aan dit gebied heeft. En des te groter de kans om dit unieke stuifzandgebied te kunnen behouden". (aldus Jan Tupker: in uitzending 'Eddy Zoey, natuurlijk';  https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/natuurlijk-zoey/20190314-1220/)
Ik kan geen begrip opbrengen voor het groenbeleid van onze gemeente. Nee, "het zou gaan om het weren van al die Hus'en uit de regio". Moeten wij, Soester ondernemers, daar dan de dupe van worden. Ja, Gemeente Soest, uitgeroepen in 2019 tot meest MKB-vriendelijke gemeente: 2019 is verleden tijd, jullie vriendelijkheid kennelijk ook.
Mijns inziens draait het alleen om geld.
 
Sinds november pleit ik voor een vergunning als Soester MKB'er om met meer dan 5 honden te mogen lopen. De wethouder en beleidsadviseur toonden in een gesprek alle begrip voor onze Soester Hus'en beider situatie, maar willen hun eigen Soesters ondernemingen geen vergunning verlenen uit angst wat voor precedentwerking daar vanuit zal gaan. De wethouder beaamt zelfs dat grote sociale roedels geen problemen vormen, terwijl een enkele valse hond onder begeleiding van zijn baas (helaas lopen die ook daar) een groter probleem vormt en ze alleen klachten over de weekenden binnen krijgen en over individuele honden. Dat de regel inderdaad bedacht leek door iemand zonder verstand van honden. Maar helaas, ze houden nu verder contact af.
Zo verleent de gemeente wel vergunningen tegen hoge prijzen aan allerlei 'evenementen' al dan niet uitgerust met drones. De ooit jarenlang rustende ransuilen (17 tegelijk geteld in 2016) durven na al die drones, hun vaste roestplekken in de Duinen niet meer op te zoeken en hebben zich sinds maanden niet meer laten zien. Op mijn wandelingen wijs ik dronebestuurders op de aanwezigheid van uilen en de verstorende werking. Zij weten nooit van het bestaan van deze roestplekken. Ook dit aspect heb ik bij de wethouder aangekaart.
 
Mijn parttime goedlopende bij de KvK ingeschreven bedrijf, gestart uit liefde voor honden en mijn gezondheid wordt nu, net als mijn gezondheid, zwaar onder druk gezet. 
Zo loop ik slechts 3 roedels per week na mijn 3 ochtenden (8.15 - 11.00 uur) onderwijswerk om dit tot mijn 67ste te kunnen volhouden, te combineren met mantelzorg en financieel net rond te komen. Terwijl al mijn collega's 8 - 10 roedels per week lopen met soms nog grotere roedels.
Als ik straks uitval, kost ik de gemeenschap veel meer. 
We liepen tussen de 5 en 10 kwartier! Mensen reageren al jarenlang juist heel enthousiast bij het zien van mijn roedels. Ik word geroemd om de rust in mijn (grote) roedels. Dit komt doordat ik nooit gehaast ben en ik niet met strippenkaarten, maar met vaste afspraken werk. De honden gaan bijna allen 2- 3x per week mee en kennen elkaar al jarenlang. Weinig wisselingen betekent stabiliteit en door strenge selectie uitgebalanceerde roedels. We hebben een enorme aantrekkingskracht tot andere sociale honden, omdat alleen met hun baas wandelend, ze op zoek gaan naar speelkameraadjes. Probleemloos doorkruisen verscheidene Hus'en elkaar. Foute aanvaringen heb ik niet of nauwelijks gehad in 9 jaar tijd. Een enkele keer kom je een 'niet gesocialiseerde hond' vaak met angstige baas tegen. 
Ik lees honden en andere recreanten, omzeil angstig ogende wandelaars of hondenbazen, foto-shoots, trouwpartijen, trimmers, paarden, mountain-bikers door mijn roedel af te leiden op smalle bospaden. Begraaf in het zand de ontlasting zoveel mogelijk  en de honden ruimen er zelf ook veel van op, soms niet te voorkomen, ranzig maar waar. Regelmatig krijg ik vragen van mensen die me zien over honden en hun gedrag, problemen met hun eigen hond.
Kortom: ik heb een educatieve taak, ben zuinig op 'dit unieke gebied' en toon respect naar iedereen die er net als ik wil genieten en zich ook sociaal opstelt naar andere gebruikers. Het is er groot genoeg om rekening met elkaar te houden, elkaar te omzeilen of juist te ontmoeten, zolang iedereen maar respect heeft voor elkaar.
 
Wat betekent dit beleid en het op korte termijn geen vergunning krijgen voor mijn klanten en mij op dit moment?
Voorheen, al bijna 10 jaar zonder klachten van andere recreanten, liep ik met het grootste gemak  in de lange Duinen roedel A en B samen rond 13.00 uur. De tijd volkomen loslatend. Het betekende voor mij: mijn hoofd leegmaken, genietend van mijn gezellige sociale roedel en de leuke ontmoetingen met andere mensen en honden.
Vanaf half januari moet ik op de tijd letten en voel helaas ook in mijn voorheen ontstressende werk nu meer tijdsdruk.
Ik haast mij nu vanuit school (fietsen, omkleden, koffie) om om 12.00 uur een eerste roedel A te kunnen starten, tussen 13.00 en 14.00 uur roedel A en roedel B te wisselen (thuisbrengen A, ophalen B) in flink tempo om weer om pas 14.00 uur roedel B te kunnen uitlaten.
Ik kan helaas minder klanten bedienen als voorheen (max 9 per dag zodat ik eventueel met huidige klant en hond / vrijwilliger met eigen hond / toekomstige klant en hond een roedelwandeling met roedel A en B samen kan maken). De doorsnee werkdag van een HUS is van 10.00 en 16.00 uur. Daarvoor en daarna is er in de meeste huishoudens wel iemand thuis om de hond uit te laten. Het gaat om overbrugging tussen ochtend- en avondwandeling.  Wil je rendabel wezen, dan moet je in korte tijd zoveel mogelijk honden kunnen uitlaten.Mijn werkdag start een uur later door onderwijstaken en heeft ook gezondheid als doel, maar mijn speciaal aangeschafte en ingerichte bus moet wel betaald kunnen worden. Ik kan zo op lange termijn op geen enkele manier rendabel blijven of zal exorbitant hoge prijzen (€20 - €25 per hond voor een roedelwandeling) moeten gaan vragen. Met €7000 vaste lasten, blijft er anders echt niets over als ik maar 15 honden per week kan uitlaten. Wie kan/wil dat nog betalen? Dan wordt het echt alleen voor een enkeling nog betaalbaar. De komende tijd probeer ik 2 roedels per dag te blijven lopen.
Het zal lastig worden om als parttime uitlaatservice het hoofd boven water te houden.
 
De klanten moeten nu meer betalen voor kortere wandelingen. Even kort een gesprekje als een baas thuis is, is verleden tijd: ik moet door, heb haast om alles op tijd te laten loslopen. Tijd voor nazorg, zal er wat minder zijn. 
Het wordt lastiger heel Soest te bedienen. Bij wegwerkzaamheden, moet ik honden tijdelijk schrappen, omdat ik anders het tijdschema niet aan kan houden. Ik wordt gedwongen te letten op nieuwe aanmeldingen zo dicht mogelijk bij de Duinen. Voorheen selecteerde ik alleen streng op sociaal wenselijk gedrag.
 
Mijn klanten zullen, noodgedwongen, minder service ervaren. Hopelijk voor korte duur.
 
De honden lopen soms later en altijd even kort als bij mijn collega's: 1 uur met in - en uitladen. En tussen 8 - 10 roedelleden heb je meer kans op een gezellig speelmaatje.
Sommigen moeten wat langer hun behoefte ophouden. Dit dwingt bazen 's ochtends langer / op een later tijdstip te wandelen.
 
Kortom: ik kan, hopelijk tijdelijk, niet de service bieden die mijn klanten van me gewend waren.

De vraag is nu: hoe lang laat de gemeente ons wachten op haar beleid voor de Duinen, komen er vergunningen, voor max. hoeveel honden, houdt zij rekening met haar eigen ondernemers en hoe lang kan ik deze stresserende werkwijze volhouden?.
.
Waar ik op hoop?
Ik vraag daarom ook begrip van mijn toekomstige klanten. Mijn huidige klanten zijn zo blij dat ik doorga en de handdoek niet in de ring wil gooien. Zij begrijpen mijn situatie zeer goed en hebben allen al ondertekend (zelfs een zoon studerend in Groningen)
Steun ajb deze petitie bedoeld voor mij en mijn collega..
Zo hoop ik op niet al te lange termijn toch een betaalbare redelijke vergunning te krijgen. "Jullie Soester Hussen zullen de eersten zijn die in aanmerking komen voor een vergunning, áls we vergunningen in gaan voeren" (A. Treep en M. Smith-Bos)
Want voor elke wandeling een vrijwilliger regelen zodat ik met 10 honden mag lopen is niet haalbaar en gaat, heb ik afgelopen periode ondervonden, ten koste van mijn gezondheid, waar het juist allemaal om begonnen was.
Ik hoop zsm terug te kunnen naar het loslaten van de tijd en mijn hoofd weer lekker leeg te kunnen maken in de lange Duinen, zonder het gevoel van opgejaagd wild door eigen Gemeente en boa's